T?k?rin s?s s?viyy?sinin göst?ricil?ri ad?t?n t?k?rin üz?rin? yap??d?r?lm?? etiketd? qeyd olunur.
M?s?l?n:
•modelin ad?
•ölçüsü
•istehsalç? ölk?
•barkod
•yanacaq s?rfiyyat?
•s?s indeksi.
S?s indeksi t?k?r piktoqrammas? v? dinamiki il? qaba??nda 3-4 dal?a ??klind? göst?rilir v? desibel il? i?ar? olunur. 71-72 desibel t?k?rl?rin normal s?s s?viyy?si say?l?r.
?
•Biz "4 C?arx" avtomobil t?k?r m?rk?zi olaraq Az?rbaycanda "Joyroad" v? "Goform"-un r?smi t?r?fdas??y?q.

?Z?man?t: 20.000km
?I?li:2020
?Mo?vsu?m: 4 f?sil