SUV avtomobil sahibl?ri t?k?r seç?rk?n, t?k?rin yaln?z ölçüsün? v? markas?na ön?m verm?k düzgün deyil. Sürücül?r, model seçimi ed?rk?n hans? yol ??raitind? avtomobili idar? edirl?rs?, h?min yol ??raitin? uy?un t?k?r seçimi etm?lidirl?r. 
SUV 4x4 t?k?rl?ri yol ??raitind?n as?l? olaraq bir neç? növl?r? ayr?l?r:
  • HP ( High Performance – Yüks?k performans )
  • HT ( Highway Terrain – Yüks?k sür?tli yol )
  • HL ( Highway Luxury – Avto magistral lüks )
  • AT ( All Terrain – Yolsuzluq )
  • MT ( Mud Terrain – Palç?ql? yol )
 HP ( High Performance – Yüks?k performans )
Bu markirovka il? i?ar?l?n?n SUV Premium Klass Krossover avtomobil t?k?rl?ri asfalt yollar üçün n?z?rd? tutulmu? yüks?k performansl? t?k?rl?rdir. Bu t?k?rl?rin protektorunun nax??? assimetrik qurulu?a sahibdir. Xüsus?n bu növ protektorlu t?k?rl?rin sür?t h?ddi minimum H ( 210 km/saat) olur.
 
 HT ( Highway terrain – Yüks?k sür?tli yol )
Bu markirovka il? i?ar?l?n?n SUV t?k?rl?ri asfalt üz?rind?, orta keyfiyy?tli yollarda v? astar s?thli yollar üçün n?z?rd? tutulmu?dur. Bu növ protektorlu t?k?rl?rin sür?t h?ddi minimum S ( 180 km/saat) olur.
 
 HL ( Highway luxury – Avto magistral lüks )
Uzun m?saf?l?ri komfortla q?t etm?k üçün n?z?rd? tutulan lüks keyfiyy?t? malik olan 4x4 t?k?ridir. Paralel olaraq bu ?inl?ri ??h?rd?n q?raq s?yah?tl?r üçün istifad?si mümkündür.
 
 AT ( All terrain – Yolsuzluq )
Bu markirovka il? i?ar?l?n?n SUV t?k?rl?ri, asfalt v? “k?l?-kötür” yollar üçün n?z?rd? tutulmu?dur. ?stehsalç?lar bu növ t?k?rl?ri 50 % asfalt yollarda, 50 % “k?l?-kötür” yollarda istifad? edilm?sini m?sl?h?t görürl?r. Bu t?k?rl?rin protektoru orta qal?nl?qda v? aqressiv qurulu?lu nax??a sahibdir.
 
 MT ( Mud terrain – Palç?ql? yol )
Bu markirovka il? i?ar?l?n?n SUV t?k?rl?ri ç?x?nt?l?, da?l?-palç?ql? yollar üçün n?z?rd? tutulmu?dur. Bu növ t?k?rl?r asfalt üz?rind? s?s-küy, ?yl?c sistemind? ç?tinlik yarad?r. Bu t?k?rl?rin protektorunun nax??? qal?n, kobud v? aqressiv qurulu?a sahibdir. Bu növ protektorlu t?k?rl?rin sür?t h?ddi maksimum R ( 160 km/saat) olur.