?n çox veril?n suallardan biri:
T?k?rin üz?rind?ki M+S n?dir?
?
- M+S palç?q(Mud) + qar(Snow) dem?kdir. Y?ni üz?rind? bu yaz? qeyd olunan t?k?rl?ri palç?ql? v? qarl? yollarda istifad? etm?k olar. Bu yaz? h?m yay h?m d? q?? t?k?rl?rind? ola bil?r.
-