"4 Çarx" uzunmüdd?tli enerji saxlama qabiliyy?tli v? yüks?k keyfiyy?t? malik - Autojet batareyalar?n?n sat???n? f?al ??kild? h?yata keçirm?kd?dir.